Eerste adviezen

Een ongeval meemaken is een traumatische ervaring, zeker wanneer het letsel tot gevolg heeft. Als u er zelf geen schuld aan heeft, heeft u recht op schadecompensatie. Hou de volgende zaken in de gaten:

  • Als na een ongeval klachten ontstaan, raadpleeg de (huis)arts voor advies. Wacht daar niet te lang mee om problemen in de schaderegeling te voorkomen.
  • Hou een overzicht bij van de gemaakte kosten en bewaar zo mogelijk de bewijzen daarvan. Voorbeelden zijn de kilometers voor het bezoeken van artsen/therapeuten en het parkeergeld.
  • Wanneer een schadebehandelaar van de verzekeraar van de tegenpartij zich telefonisch of schriftelijk meldt, benader dan direct Sileo Letselschade. U kunt de schadebehandelaar meedelen dat Sileo Letselschade namens u contact opneemt om inhoudelijk de schade te bespreken.
  • Bent u ontevreden over uw huidige belangenbehartiger of een rechtsbijstandverzekering? Sileo Letselschade kan u, na bestudering van de stukken, een second opinion geven en zo nodig de behandeling overnemen.
  • Als u nog geen belangenbehartiger heeft, ga dan niet zomaar akkoord met een schikkingsvoorstel, maar neem contact op met Sileo Letselschade.
Wat zijn de kosten van juridische bijstand?