Schadeposten

Als u de dupe bent van een ongeval, kunt u verschillende vormen van schade oplopen. Al deze schadeposten komen in aanmerking voor vergoeding.

  • Zaakschade. De schade aan auto, fiets, kleding, telefoon et cetera.
  • Gevolgschade. Ontstaan door het letsel zelf. Denk aan medische kosten die niet betaald worden door de zorgverzekering, reiskosten, de kosten van huishoudelijke hulp. Maar onder gevolgschade valt ook het verlies van arbeidsvermogen, waarbij geen of een lager inkomen gegenereerd wordt.
  • Immateriële schade. Ook wel smartengeld genoemd. Een compensatie voor de pijn, hinder, het ongemak en een afgenomen kwaliteit van leven. Het is een vergoeding die nooit in verhouding staat tot het werkelijk ervaren leed.