Klachten- en geschillenregeling

Een schaderegelingsprocedure kent vele obstakels. De te volgen weg is doorgaans slecht geplaveid, kronkelig en soms ook langdurig. Schadeloosstellingen komen vaak, maar gelukkig niet altijd, moeizaam tot stand. Hoewel ik uw belangen zo goed mogelijk behartig, kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening.

Interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van mijn dienstverlening zal ik altijd trachten om in overleg tot een oplossing te komen. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail. De klachtafhandeling zal schriftelijk worden bevestigd.

Externe klachtenregeling
Leidt de klacht niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u via deze deze site lezen hoe u een externe klacht kunt indienen.